Технология

Основни предимства на високоякостният архитектурен бетон

  • Висока ранна якост (над 60MPa) на 24-ият час
  • Плътност на бетона
  • Високо качество на повърхността
  • Малък водоциментов фактор
  • Дълготрайност (над 500 цикъла на замръзване и размразяване)
  • Дисперсно армиране
  • Нисък процент съдържание на въздух в бетонната смес.
  • Намалена водопропускливост

Разлики между високоякостните и обикновените бетони.

UHPC